راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

عملیــات مرتبــط با کالا

انبارداری رایگان رادیکال | راهنمای کالاهای تعمیراتی

نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال : عملیات مرتبط با کالا : کالاهای تعمیراتی

توضیحات : در این صفحه می توانید اطلاعات کالاهایی که برای تعمیرات آورده می شوند را وارد نمائید، توجه داشته باشید که کالاهای ثبت شده در این قسمت تاثیری بر کاهش یا افزایش موجودی کالاها در انبار ندارد.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود اطلاعات یک سند تعمیراتی : روی دکمه "جدید" در صفحه کلیک نمائید، وارد یک صفحه جدید می شوید در این صفحه شما می توانید هر تعداد کالا را با یک شماره رسید ثبت نمائید ، بدین صورت که ابتدا اطلاعات سر برگ که شامل : تاریخ ثبت ، نام طرف حساب ، وضعیت ، تاریخ تحویل و ... می باشد را کامل نمائید.

برای انتخاب طرف حساب در صورتیکه کد طرف حساب مورد را می دانید در قسمت کد طرف حساب وارد نمائید که نام و نام خانوادگی آن شخص در بصورت اتوماتیک پر شود ، اما اگر کد طرف حساب را نمی دانید روی کلمه "انتخاب کنید" مقابل نام طرف حساب کلیک نمائید تا لیستی از طرف حساب ها برای شما نمایش داده شود با استفاده از جستجو موجود در لیست طرف حساب خود را پیدا نموده و آن را انتخاب نمائید.

سپس اطلاعات جزئیات که همان اطلاعات کالاهای تعمیراتی می باشد را کامل نمائید، اگر کد کالا یا بارکد کالا را می دانید و یا از دستگاه بارکد خوان استفاده می کنید می توانید کد یا بارکد را در محل درست وارد نموده (طبق عکس) تا نام کالا بصورت اتوماتیک شناسایی شود، در غیر اینصورت روی قسمت "انتخاب کنید" مقابل نام کالا کلیک نمائید تا لیستی از کالاها به شما نمایش داده شود ، با استفاده از جستجو موجود در لیست، کالای خود را پیدا نموده و آن را انتخاب نمائید.

سپس تعداد کالای مورد نظر و قیمت و توضیحات را وارد نموده و دکمه "ثبت" را کلیک نمائید (این ثبت به معنای ثبت قطعی نمی باشد ، زیرا بتوانید در یک رسید چند کالا را با هم ثبت نمائید)

سپس اگر می خواهید کالای دیگری را با همین رسید ثبت نمائید با توجه به توضیح بالا وارد نمائید ، در نهایت برای ثبت قطعی سند رو دکمه "ثبت نهایی" کلیک نمائید. رسید شما با موفقیت باخواهد شد.

برای ویرایش کالاهای تعمیراتی تعریف شده روی ستون ویرایش رسید تعمیراتی مورد نظر کلیک نمائید ، اطلاعات کالاهای تعمیراتی در گزینه های مرتبط در صفحه جدید پر شده و می توانید اطلاعات سر برگ و جزئیات (کالاهای تعمیراتی) را ویرایش نمائید و سپس دکمه "ثبت نهایی" را کلیک نمائید.

برای حذف اطلاعات روی ستون حذف رسید تعمیراتی مورد نظر کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید اطلاعات حدف می شود. توجه داشته باشید هر کالایی که با شماره رسید انتخابی برای حذف ثبت شده باشد از سیستم حذف می شود.

جستجو در لیست کالاهای تعمیراتی

در قسمت جستجو کالاهای تعمیراتی (در عکس زیر مشخص شده) می توانید بر اساس نام طرف حساب ، وضعیت ، شماره رسید ، تاریخ ثبت و تاریخ تحویلی بصورت بازه زمانی به جستجو بپردازید. کافیست مورد انتخابی را پر نمائید سپس دکمه جستجو را کلیک نمائید، به عنوان مثال می توانید رسید های تعمیراتی که برای این هفته ثبت شده است را مشاهده نمائید کافیست "تاریخ ثبت از" و "تاریخ ثبت تا" را پر نمائید و دکمه جستجو را کلیک نمائید.

درصورتیکه دوباره میخواهید کل رسیدهای ثبت شده را ببینید و گزینه های جستجو را پاک نمائید روی دکمه "پاک کردن" در قسمت جستجو کلیک نمائید.

چاپ لیست کالاهای تعمیراتی

برای چاپ از لیست کالاهای تعمیراتی روی دکمه "چاپ" در صفحه (در عکس مشخص شده) کلیک نمائید. لیستی که برای پیش نمایش چاپ نشان داده می شود دقیقا همان لیست صفحه کالاهای تعمیراتی می باشد.

چاپ سند یک رسید به همراه کالا های تعمیراتی موجود در آن

برای چاپ سند یک رسید روی ستون چاپ در لیست (رکورد سند مورد نظر طبق عکس زیر) کلیک نمائید تا سند رسید بصورت پیش نمایش به شما نشان داده شود.