راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

عملیــات مرتبــط با کالا

انبارداری رادیکال | راهنمای کالاهای وارد شده امانی

توضیحات : در این صفحه می توانید کالاها را بصورت تعدادی (بدون درنظر گرفتن مبلغ آن) به انبار خود وارد نمائید. تعدادی که در این بخش وارد می شود به موجودی کالا انتخاب شده اضافه می گردد و در محاسبه موجودی کالا تاثیر دارد.

توجه : در صورتیکه که میخواهید کالاهای وارد شده امانی در موجودی کالا تاثیری نداشته باشد از منو امکانات و تنظیمات - تنظیمات برنامه گزینه " اضافه شدن کالاهای امانی در موجودی کالاها" را غیر فعال نمائید.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود اطلاعات یک سند ورود : روی دکمه "جدید" در صفحه کلیک نمائید، وارد یک صفحه جدید می شوید در این صفحه شما می توانید هر تعداد کالا را با یک شماره رسید ثبت نمائید ، بدین صورت که ابتدا اطلاعات سر برگ که شامل : تاریخ ثبت ، شماره رسید و توضیحات را وارد نمائید.

توجه : شماره رسید بصورت اتوماتیک محاسبه می شود و قابل تغییر توسط کاربر نیز می باشد. دقت داشته باشید که شماره رسید حتما باید بصورت عددی نوشته شود در غیر این صورت با خطای " شماره رسید وارد شده معتبر نمی باشد" مواجه می شوید و اطلاعات ثبت نمی گردد پس حتما شماره رسید را بصورت عدد صحیح وارد نمائید.

درصورتیکه برای رسیدهایتان اطلاعات مرتبط با راننده آن را می خواهید ثبت نمائید (در عکس مشخص شده است) اطلاعات شخص راننده را وارد نمائید بدین صورت که روی کلمه "انتخاب نمایید" مقابل نام راننده کلیک نمائید تا لیستی از رانندگان ثبت شده در سیستم را مشاهده نمائید سپس از قسمت جستجو راننده مورد نظر را انتخاب نمایید سپس سایر اطلاعات مرتبط با راننده (شماره بارنامه و...) را وارد نمائید.

توجه : پر کردن قسمت رانندگان اجباری نمی باشد.

سپس موارد قسمت جزئیات کالا در این رسید را وارد نمائید ، نام انبار را انتخاب نمایید ، برای انتخاب طرف حساب در صورتیکه کد طرف حساب مورد را می دانید در قسمت کد طرف حساب وارد نمائید که نام و نام خانوادگی آن شخص در بصورت اتوماتیک پر شود ، اما اگر کد طرف حساب را نمی دانید روی کلمه "انتخاب نمایید" مقابل نام طرف حساب کلیک نمائید تا لیستی از طرف حساب ها برای شما نمایش داده شود با استفاده از جستجو موجود در لیست طرف حساب خود را پیدا نموده و آن را انتخاب نمایید. اگر کد کالا یا بارکد کالا را می دانید و یا از دستگاه بارکد خوان استفاده می کنید می توانید کد یا بارکد را در محل درست وارد نموده (طبق عکس) تا نام کالا بصورت اتوماتیک شناسایی شود، در غیر اینصورت روی قسمت "انتخاب نمایید" مقابل نام کالا کلیک نمائید تا لیستی از کالاها به شما نمایش داده شود ، با استفاده از جستجو موجود در لیست، کالای خود را پیدا نموده و آن را انتخاب نمایید.

توجه : درصورتیکه کالا در لیست کالا نمی باشد به این معناست که شما کالا را به انباری که انتخاب کرده اید انتساب نداده اید، برای این کار باید به منو اطلاعات پایه - تعریف کالا رفته سپس کالای مورد نظر را (با توجه به توضیحات قسمت تعریف کالا ) به این انبار انتساب دهید.

سپس تعداد کالای مورد نظر و واحد و توضیحات (اجباری نمی باشد) را وارد نموده و دکمه "ثبت" را کلیک نمائید (این ثبت به معنای ثبت قطعی نمی باشد ، زیرا بتوانید در یک رسید چند کالا را با هم ثبت نمائید).

سپس اگر می خواهید کالای دیگری را با همین رسید ثبت نمائید با توجه به توضیح بالا وارد نمائید ، در نهایت برای ثبت قطعی سند رو دکمه "ثبت نهایی" کلیک نمائید. رسید کالاهای وارد شده امانی شما با موفقیت ثبت خواهد شد.

برای ویرایش کالاها و رسیدها می توانید هر کالا را بصورت جداگانه ویرایش نمائید و یا هر رسید که شامل چندین کالاست را ویرایش نمائید.

برای ویرایش تکی یک کالا از یک رسید روی ستون "ویرایش ردیف" درلیست، ردیف کالا مورد نظر کلیک نمائید ، اطلاعات کالا وارد شده امانی (نام انبار ، نام طرف حساب ، اطلاعات کالا و ... ) در گزینه های مرتبط در پنل باز شده پر شده و می توانید اطلاعات را ویرایش نمائید و سپس دکمه "ثبت" را کلیک نمائید. (در این روش فقط اطلاعات مرتبط با کالا را می توانید ویرایش نمائید اطلاعات سربرگ و رانندگان فقط در روش ویرایش سند (روش بعدی توضیح داده میشود) امکان پذیر می باشد).

برای ویرایش کل سند روی ستون "ویرایش سند" درلیست، ردیف کالا مورد نظر کلیک نمائید ، اطلاعات در صفحه ای دیگر نمایش داده می شود که می توانید آنها ویرایش نمائید، در این قسمت همه اطلاعات ( سربرگ ، رانندگان و همه کالاهای مرتبط با رسید) قابل ویرایش می باشند.

برای حذف کالاها و رسیدها می توانید هر کالا را بصورت جداگانه حذف نمائید و یا هر رسید که شامل چندین کالاست را حذف نمائید.

برای حذف یک کالا در یک سند روی ستون "حذف ردیف" کالا مورد نظر کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید، اطلاعات حدف می شود. در این روش فقط همان کالا از شماره رسید مورد نظر حذف می شود.

برای حذف یک سند که شامل تعدادی کالاست روی ستون "حذف سند" رسید مورد نظر کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید، اطلاعات حدف می شود. توجه داشته باشید هر کالایی که با شماره رسید انتخابی برای حذف ثبت شده باشد از سیستم حذف می شود.

جستجو در لیست کالاهای وارد شده امانی

در قسمت جستجو کالاهای وارد شده امانی (در عکس زیر مشخص شده) می توانید بر اساس نام طرف حساب ، نام کالا ، نام انبار ، شماره رسید ، تاریخ ثبت بصورت بازه زمانی و توضیحات به جستجو بپردازید. کافیست مورد انتخابی را پر نمائید سپس دکمه جستجو را کلیک نمائید، به عنوان مثال می توانید رسید های کالاهای وارد شده امانی که برای این هفته ثبت شده است را مشاهده نمائید کافیست "تاریخ ثبت از" و "تاریخ ثبت تا" را پر نمائید و دکمه جستجو را کلیک نمائید.

درصورتیکه دوباره میخواهید کل رسیدهای ثبت شده را ببینید و گزینه های جستجو را پاک نمائید روی دکمه "پاک کردن" در قسمت جستجو کلیک نمائید.

چاپ لیست کالاهای وارد شده امانی

برای چاپ از لیست کالاهای وارد شده امانی روی دکمه "چاپ" در صفحه (در عکس مشخص شده) کلیک نمائید. لیستی که برای پیش نمایش چاپ نشان داده می شود دقیقا همان لیست صفحه کالاهای وارد شده امانی می باشد.

چاپ سند یک رسید به همراه کالا های موجود در آن

برای چاپ سند یک رسید روی ستون چاپ در لیست (ردیف سند مورد نظر طبق عکس زیر) کلیک نمائید تا سند رسید بصورت پیش نمایش به شما نشان داده شود.