راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

عملیــات مرتبــط با کالا

مدیریت انبار آنلاین رادیکال | راهنمای کالاهای خارج شده امانی

نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال : عملیات مرتبط با کالا : کالاهای خارج شده | امانی

توضیحات : در این صفحه می توانید کالاها را بصورت تعدادی (بدون درنظر گرفتن مبلغ آن) از انبار خود خارج نمائید. تعدادی که در این بخش وارد می شود از موجودی کالا انتخاب شده کم می گردد و در محاسبه موجودی کالا تاثیر دارد.

توجه : در صورتیکه که میخواهید کالاهای خارج شده امانی در موجودی کالا تاثیری نداشته باشد از منو امکانات و تنظیمات - تنظیمات برنامه گزینه " اضافه شدن کالاهای امانی در موجودی کالاها" را غیر فعال نمائید.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود اطلاعات یک حواله خروج : روی دکمه "جدید" در صفحه کلیک نمائید، وارد یک صفحه جدید می شوید در این صفحه شما می توانید هر تعداد کالا را با یک شماره حواله ثبت نمائید ، بدین صورت که ابتدا اطلاعات سر برگ که شامل : تاریخ ثبت ، شماره حواله و توضیحات را وارد نمائید.

توجه : شماره حواله بصورت اتوماتیک محاسبه می شود و قابل تغییر توسط کاربر نیز می باشد. دقت داشته باشید که شماره حواله حتما باید بصورت عددی نوشته شود در غیر این صورت با خطای " شماره حواله وارد شده معتبر نمی باشد" مواجه می شوید و اطلاعات ثبت نمی گردد پس حتما شماره حواله را بصورت عدد صحیح وارد نمائید.

درصورتیکه برای حواله هایتان اطلاعات مرتبط با راننده آن را می خواهید ثبت نمائید (در عکس مشخص شده است) اطلاعات شخص راننده را وارد نمائید بدین صورت که روی کلمه "انتخاب نمایید" مقابل نام راننده کلیک نمائید تا لیستی از رانندگان ثبت شده در سیستم را مشاهده نمائید سپس از قسمت جستجو راننده مورد نظر را انتخاب نمایید سپس سایر اطلاعات مرتبط با راننده (شماره بارنامه و...) را وارد نمائید.

توجه : پر کردن قسمت رانندگان اجباری نمی باشد.

سپس موارد قسمت جزئیات کالا در این حواله را وارد نمائید ، نام انبار را انتخاب نمایید ، برای انتخاب طرف حساب در صورتیکه کد طرف حساب مورد را می دانید در قسمت کد طرف حساب وارد نمائید که نام و نام خانوادگی آن شخص در بصورت اتوماتیک پر شود ، اما اگر کد طرف حساب را نمی دانید روی کلمه "انتخاب نمایید" مقابل نام طرف حساب کلیک نمائید تا لیستی از طرف حساب ها برای شما نمایش داده شود با استفاده از جستجو موجود در لیست طرف حساب خود را پیدا نموده و آن را انتخاب نمایید. اگر کد کالا یا بارکد کالا را می دانید و یا از دستگاه بارکد خوان استفاده می کنید می توانید کد یا بارکد را در محل درست وارد نموده (طبق عکس) تا نام کالا بصورت اتوماتیک شناسایی شود، در غیر اینصورت روی قسمت "انتخاب نمایید" مقابل نام کالا کلیک نمائید تا لیستی از کالاها به شما نمایش داده شود ، با استفاده از جستجو موجود در لیست، کالای خود را پیدا نموده و آن را انتخاب نمایید.

توجه : درصورتیکه کالا در لیست کالا نمی باشد به این معناست که شما کالا را به انباری که انتخاب کرده اید انتساب نداده اید، برای این کار باید به منو اطلاعات پایه - تعریف کالا رفته سپس کالای مورد نظر را (با توجه به توضیحات قسمت تعریف کالا ) به این انبار انتساب دهید.

سپس تعداد کالای مورد نظر و واحد و نوع مصرف و مرکز هزینه و توضیحات را وارد نموده (نوع مصرف و مرکز هزینه و توضیحات اجباری نمی باشد) و دکمه "ثبت" را کلیک نمائید (این ثبت به معنای ثبت قطعی نمی باشد ، زیرا بتوانید در یک حواله چند کالا را با هم ثبت نمائید).

سپس اگر می خواهید کالای دیگری را با همین حواله ثبت نمائید با توجه به توضیح بالا وارد نمائید ، در نهایت برای ثبت قطعی سند رو دکمه "ثبت نهایی" کلیک نمائید. حواله کالاهای خارج شده امانی شما با موفقیت ثبت خواهد شد.

برای ویرایش کالاها و حواله ها می توانید هر کالا را بصورت جداگانه ویرایش نمائید و یا هر حواله که شامل چندین کالاست را ویرایش نمائید.

برای ویرایش تکی یک کالا از یک حواله روی ستون "ویرایش ردیف" درلیست، ردیف کالا مورد نظر کلیک نمائید ، اطلاعات کالا خارج شده امانی (نام انبار ، نام طرف حساب ، اطلاعات کالا و نوع مصرف و مرکز هزینه و ... ) در گزینه های مرتبط در پنل باز شده پر شده و می توانید اطلاعات را ویرایش نمائید و سپس دکمه "ثبت" را کلیک نمائید. (در این روش فقط اطلاعات مرتبط با کالا را می توانید ویرایش نمائید اطلاعات سربرگ و رانندگان فقط در روش ویرایش سند (روش بعدی توضیح داده میشود) امکان پذیر می باشد).

برای ویرایش کل سند روی ستون "ویرایش سند" درلیست، ردیف کالا مورد نظر کلیک نمائید ، اطلاعات در صفحه ای دیگر نمایش داده می شود که می توانید آنها ویرایش نمائید، در این قسمت همه اطلاعات ( سربرگ ، رانندگان و همه کالاهای مرتبط با حواله) قابل ویرایش می باشند.

برای حذف کالاها و حواله ها می توانید هر کالا را بصورت جداگانه حذف نمائید و یا هر حواله که شامل چندین کالاست را حذف نمائید.

برای حذف یک کالا در یک سند روی ستون "حذف ردیف" کالا مورد نظر کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید، اطلاعات حدف می شود. در این روش فقط همان کالا از شماره حواله مورد نظر حذف می شود.

برای حذف یک سند که شامل تعدادی کالاست روی ستون "حذف سند" رسید مورد نظر کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید، اطلاعات حدف می شود. توجه داشته باشید هر کالایی که با شماره حواله انتخابی برای حذف ثبت شده باشد از سیستم حذف می شود.

جستجو در لیست کالاهای خارج شده امانی

در قسمت جستجو کالاهای خارج شده امانی (در عکس زیر مشخص شده) می توانید بر اساس نام طرف حساب ، نام کالا ، نام انبار ، شماره رسید ، تاریخ ثبت بصورت بازه زمانی و مرکز هزینه و نوع مصرف و توضیحات به جستجو بپردازید. کافیست مورد انتخابی را پر نمائید سپس دکمه جستجو را کلیک نمائید، به عنوان مثال می توانید حواله های کالاهای خارج شده امانی که برای این هفته ثبت شده است را مشاهده نمائید کافیست "تاریخ ثبت از" و "تاریخ ثبت تا" را پر نمائید و دکمه جستجو را کلیک نمائید.

درصورتیکه دوباره میخواهید کل حواله های ثبت شده را ببینید و گزینه های جستجو را پاک نمائید روی دکمه "پاک کردن" در قسمت جستجو کلیک نمائید.

چاپ لیست کالاهای خارج شده امانی

برای چاپ از لیست کالاهای خارج شده امانی روی دکمه "چاپ" در صفحه (در عکس مشخص شده) کلیک نمائید. لیستی که برای پیش نمایش چاپ نشان داده می شود دقیقا همان لیست صفحه کالاهای خارج شده امانی می باشد.

چاپ سند یک حواله به همراه کالا های موجود در آن

برای چاپ سند یک حواله روی ستون چاپ در لیست (ردیف سند مورد نظر طبق عکس زیر) کلیک نمائید تا سند حواله بصورت پیش نمایش به شما نشان داده شود.