راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

اطلاعــات پـــایــه

نرم افزار انبارداری آنلاین رادیکال | راهنمای تعریف انبارها

سیستم انبارداری رادیکال : اطلاعات پایه : تعریف انبارها

توضیحات : در این صفحه می توانید اطلاعات انبارهای خود را (نام انبار ، نام انباردار ، تلفن و آدرس آن) وارد نمائید.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود یک انبار جدید جدید بر روی دکمه "جدید" کلیک نمائید سپس اطلاعات لازم را وارد نمائید (کد انبار و نام انبار نباید تکراری و خالی باشد) سپس روی دکمه ثبت کلید نمائید.

برای ویرایش انبار های تعریف شده روی ستون ویرایش همان انبار کلیک نمائید ، اطلاعات انبار در گزینه های مرتبط پر شده و می توانید اطلاعات را ویرایش نمائید و سپس دکمه ثبت را کلیک نمائید.

برای حذف اطلاعات روی ستون حذف همان انبار کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید اطلاعات حدف می شود. (اگر با خطای : "از اطلاعات مورد نظر در صفحات دیگر استفاده شده، اجازه حذف ندارید" مواجه شدید به معنای این است که در تعریف کالا ها و یا صفحه دیگری از این انبار استفاده شده ، در صورتیکه حتما می خواهید انبار را حذف کنید باید ابتدا در هر قسمتی از برنامه که از انبار مورد نظر استفاده کرده اید را حذف سپس انبار را حذف نمائید.