راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

عملیــات مرتبــط با کالا

سیستم مدیریت انبار | راهنمای لیست درخواست خرید کالا

نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال : عملیات مرتبط با کالا : لیست درخواست خرید

توضیحات : برای ایجاد لیست درخواست خرید استفاده می شود و تاثیری در موجودی ندارد.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود اطلاعات یک درخواست خرید : روی دکمه "جدید" در صفحه کلیک نمائید، وارد یک صفحه جدید می شوید در این صفحه شما می توانید هر تعداد کالا را در یک برگه درخواست ثبت نمائید، بدین صورت که ابتدا اطلاعات سربرگ (تاریخ درخواست ، شماره درخواست، سایت/نام کارگاه ، مامور خرید) را وارد نمائید.

توجه : شماره حواله بصورت اتوماتیک محاسبه می شود و قابل تغییر توسط کاربر نیز می باشد. دقت داشته باشید که شماره درخواست حتما باید بصورت عددی نوشته شود در غیر این صورت با خطای " شماره درخواست وارد شده معتبر نمی باشد" مواجه می شوید و اطلاعات ثبت نمی گردد پس حتما شماره درخواست را بصورت عدد صحیح وارد نمائید.

سپس موارد قسمت جزئیات کالا در این درخواست را وارد نمائید برای انتخاب کالا در صورتیکه کد کالا یا بارکد کالا را می دانید و یا از دستگاه بارکد خوان استفاده می کنید می توانید کد یا بارکد را در محل درست وارد نموده (طبق عکس) تا نام کالا بصورت اتوماتیک شناسایی شود، در غیر اینصورت روی قسمت "انتخاب نمایید" مقابل نام کالا کلیک نمائید تا لیستی از کالاها به شما نمایش داده شود ، با استفاده از جستجو موجود در لیست، کالای خود را پیدا نموده و آن را انتخاب نمایید.

سپس واحد ، تعداد و تاریخ نیاز و ... را وارد نمائید و دکمه ثبت را کلیک نمائید (این ثبت به معنای ثبت قطعی نمی باشد ، زیرا بتوانید در یک درخواست چند کالا را با هم ثبت نمائید).

سپس اگر می خواهید کالای دیگری را با همین شماره درخواست ثبت نمائید با توجه به توضیح بالا وارد نمائید ، در نهایت برای ثبت قطعی سند رو دکمه "ثبت نهایی" کلیک نمائید. اطلاعات درخواست خرید شما با موفقیت ثبت خواهد شد.

برای ویرایش کالاها و درخواست خریدها می توانید هر کالا را بصورت جداگانه ویرایش نمائید و یا هر درخواست خرید که شامل چندین کالاست را ویرایش نمائید.

برای ویرایش تکی یک کالا از یک درخواست خرید روی ستون "ویرایش ردیف" درلیست، ردیف کالا مورد نظر کلیک نمائید ، اطلاعات کالا (نام کالا، واحد ، تعداد ، تاریخ نیاز و ...) در گزینه های مرتبط در پنل باز شده پر شده و می توانید اطلاعات را ویرایش نمائید و سپس دکمه "ثبت" را کلیک نمائید. (در این روش فقط اطلاعات مرتبط با کالا را می توانید ویرایش نمائید اطلاعات سربرگ فقط در روش ویرایش سند (روش بعدی توضیح داده میشود) امکان پذیر می باشد).

برای ویرایش کل سند روی ستون "ویرایش سند" درلیست، ردیف کالا مورد نظر کلیک نمائید ، اطلاعات در صفحه ای دیگر نمایش داده می شود که می توانید آنها ویرایش نمائید، در این قسمت همه اطلاعات ( سربرگ و همه کالاهای مرتبط با درخواست خرید) قابل ویرایش می باشند.

برای حذف کالاها و درخواست های خرید می توانید هر کالا را بصورت جداگانه حذف نمائید و یا هر درخواست خرید که شامل چندین کالاست را حذف نمائید.

برای حذف یک کالا در یک سند روی ستون "حذف ردیف" کالا مورد نظر کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید، اطلاعات حدف می شود. در این روش فقط همان کالا از شماره درخواست مورد نظر حذف می شود.

برای حذف یک سند که شامل تعدادی کالاست روی ستون "حذف سند" رسید مورد نظر کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید، اطلاعات حدف می شود. توجه داشته باشید هر کالایی که با شماره درخواست انتخابی برای حذف ثبت شده باشد از سیستم حذف می شود.

جستجو در لیست درخواست خرید

در قسمت جستجو درخواست خرید (در عکس زیر مشخص شده) می توانید بر اساس تاریخ ثبت بصورت بازه زمانی ، شماره درخواست ، نام کالا ، مامور خرید ، مشخصات فنی به جستجو بپردازید. کافیست مورد انتخابی را پر نمائید سپس دکمه جستجو را کلیک نمائید، به عنوان مثال می توانید درخواست هایی که برای این هفته ثبت شده است را مشاهده نمائید کافیست "تاریخ ثبت از" و "تاریخ ثبت تا" را پر نمائید و دکمه جستجو را کلیک نمائید.

درصورتیکه دوباره میخواهید کل درخواست های خرید را ببینید و گزینه های جستجو را پاک نمائید روی دکمه "پاک کردن" در قسمت جستجو کلیک نمائید.

چاپ لیست درخواست های خرید

برای چاپ از لیست درخواست های خرید روی دکمه "چاپ" در صفحه (در عکس مشخص شده) کلیک نمائید. لیستی که برای پیش نمایش چاپ نشان داده می شود دقیقا همان لیست صفحه درخواست های خرید می باشد.

چاپ فرم درخواست خرید کالا

درخواست خرید را به دوصورت می توانید چاپ بگیرید : روی ستون "چاپ سند" ردیف مورد نظر کلیک نمائید ، دو حالت چاپ1 و چاپ2 وجود دارد که می توانید با توجه به موارد درخواستی از آنها استفاده نمائید.