راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

اطلاعــات پـــایــه

سیستم انبارداری آنلاین | راهنمای تعریف مرکز هزینه

سیستم انبارداری رادیکال : اطلاعات پایه : تعریف مراکز هزینه

توضیحات : : در این صفحه می توانید مراکز هزینه خود را تعریف نمائید.مرکز هزینه فقط هنگامی استفاده می شود که کالایی را از انبار بخواهید خارج نمائید، استفاده مي شود و انتخاب و تعريف آن اجباري نمي باشد.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای برای ورود یک مرکز هزینه جدید بر روی دکمه "جدید" کلیک نمائید سپس اطلاعات لازم را وارد نمائید (عنوان مرکز هزینه نباید تکراری و خالی باشد) سپس روی دکمه ثبت کلید نمائید.

برای ویرایش مرکز هزینه های تعریف شده روی ستون ویرایش همان مرکز هزینه کلیک نمائید ، اطلاعات مرکز هزینه در گزینه های مرتبط پر شده و می توانید اطلاعات را ویرایش نمائید و سپس دکمه ثبت را کلیک نمائید.

برای حذف اطلاعات روی ستون حذف همان مرکز هزینه کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید اطلاعات حدف می شود. (اگر با خطای : "از اطلاعات مورد نظر در صفحات دیگر استفاده شده، اجازه حذف ندارید" مواجه شدید به معنای این است که در صفحات عملیات مرتبط با کالا ها و یا فاکتورها از مرکز هزینه انتخابی استفاده شده ، در صورتیکه حتما می خواهید مرکز هزینه را حذف کنید باید ابتدا در هر قسمتی از برنامه که از مرکز هزینه مورد نظر استفاده کرده اید را حذف سپس مرکز هزینه را حذف نمائید.