راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

عملیــات مرتبــط با فاکتــورها

سامانه انبارداری آنلاین رادیکال | فاکتورهای ضایعاتی

سیستم انبارداری رادیکال : عملیات مربوط به فاکتورها : فاکتورهای ضایعاتی

توضیحات : در این صفحه می توانید کالاها را بصورت تعدادی ریالی از انبار خود (به نام کالاهای ضایعاتی) خارج نمائید. تعدادی که در این بخش وارد می شود از موجودی کالا انتخاب شده کسر می گردد و در محاسبه موجودی کالا تاثیر دارد.

توجه : در صورتیکه که میخواهید فاکتورهای ضایعاتی در موجودی کالا تاثیری نداشته باشد از منو امکانات و تنظیمات - تنظیمات برنامه گزینه " اضافه شدن کالاهای ضایعاتی در موجودی کالاها" را غیر فعال نمائید.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود اطلاعات یک فاکتور ضایعاتی : روی دکمه "جدید" در صفحه کلیک نمائید، وارد یک صفحه جدید می شوید در این صفحه شما می توانید هر تعداد کالا را با یک شماره فاکتور ثبت نمائید ، بدین صورت که ابتدا اطلاعات سر برگ که شامل : تاریخ ثبت ، تاریخ سررسید ، شماره فاکتور و توضیحات را وارد نمائید.

توجه : شماره فاکتور بصورت اتوماتیک محاسبه می شود و قابل تغییر توسط کاربر نیز می باشد. دقت داشته باشید که شماره فاکتور حتما باید بصورت عددی نوشته شود در غیر این صورت با خطای " شماره فاکتور وارد شده معتبر نمی باشد" مواجه می شوید و اطلاعات ثبت نمی گردد پس حتما شماره فاکتور را بصورت عدد صحیح وارد نمائید.

درصورتیکه برای فاکتور مورد نظر اطلاعات مرتبط با راننده آن را می خواهید ثبت نمائید (در عکس مشخص شده است) اطلاعات شخص راننده را وارد نمائید بدین صورت که روی کلمه "انتخاب نمایید" مقابل نام راننده کلیک نمائید تا لیستی از رانندگان ثبت شده در سیستم را مشاهده نمائید سپس از قسمت جستجو راننده مورد نظر را انتخاب نمایید سپس سایر اطلاعات مرتبط با راننده (شماره بارنامه و...) را وارد نمائید.

توجه : پر کردن قسمت رانندگان اجباری نمی باشد.

سپس موارد قسمت اطلاعات کالا در این فاکتور را وارد نمائید ، نام انبار را انتخاب نمایید ، اگر کد کالا یا بارکد کالا را می دانید و یا از دستگاه بارکد خوان استفاده می کنید می توانید کد یا بارکد را در محل درست وارد نموده (طبق عکس) تا نام کالا بصورت اتوماتیک شناسایی شود، در غیر اینصورت روی قسمت "انتخاب نمایید" مقابل نام کالا کلیک نمائید تا لیستی از کالاها به شما نمایش داده شود ، با استفاده از جستجو موجود در لیست، کالای خود را پیدا نموده و آن را انتخاب نمایید.

توجه : درصورتیکه کالا در لیست کالا نمی باشد به این معناست که شما کالا را به انباری که انتخاب کرده اید انتساب نداده اید، برای این کار باید به منو اطلاعات پایه - تعریف کالا رفته سپس کالای مورد نظر را (با توجه به توضیحات قسمت تعریف کالا ) به این انبار انتساب دهید.

سپس واحد ، تعداد کالای مورد نظر ، مبلغ جزء کالا ، درصد تخفیف ، درصد مالیات ، مرکز هزینه ، نوع مصرف و توضیحات را وارد نموده و دکمه "ثبت" را کلیک نمائید (این ثبت به معنای ثبت قطعی نمی باشد ، زیرا بتوانید در یک فاکتور چند کالا را با هم ثبت نمائید).

توجه :

نمایش مبلغ: مبلغ جزء را می توانید از منو امکانات و تنظیمات - تنظیمات برنامه از قسمت "قیمت پیشفرض فروش کالا" مشخص نمائید که به چه صورت محاسبه شود. که چهار حالت دارد :

قیمت فروش اول دوره : این قیمت در صفحه تعریف کالا - انتساب واحد با کالا تعیین می شود.
آخرین قیمت فروش : مبلغی که در آخرین فاکتور ضایعاتی از این کالا ثبت شده را نمایش می دهد.
آخرین قیمت فروش از مشتری : این مورد در فاکتورهای ضایعاتی کاربردی ندارد.
درصدی از آخرین قیمت خرید : درصد فروش (تعیین شده در تعریف کالا - انتساب واحد به کالا) از آخرین مبلغ خرید کالا انتخابی در فاکتور

برای مثال: اگر درصد فروش تعیین شده برابر10% باشد و آخرین قیمت خرید کالا 10000 تومان باشد قیمت فروش برابر می شود با : (10% * 10000) + 10000 = 11000 نمایش ضریب واحد : با انتخاب واحد کالا ضریب مرتبط با آن (که در صفحه تعریف واحد تعیین نمودید) نمایش داده می شود که در محاسبه مبلغ نهایی تاثیر پذیر می باشد (تعداد * ضریب آن می شود).

تنظیمات خاص : می توانید از منو امکانات و تنظیمات - تنظیمات برنامه مواردی که در فاکتور تاثیر دارد را تغییر دهید :

1. تغییر قیمت پیشفرض فروش کالا (در بالا توضیح داده شد)
2. محاسبه مالیات ارزش افزوده در فاکتورها
3. قیمت کالا توسط کاربر قابل تغییر باشد یا خیر

سپس اگر می خواهید کالای دیگری را با همین فاکتور ضایعاتی ثبت نمائید با توجه به توضیح بالا وارد نمائید ، در قسمت زیر لیست کالاهای ثبت شده مجموع مبالغ جدول نمایش داده شده است و همچنین می توانید مبلغ کسورات و مبلغ اضافات را به جمع نهایی فاکتور اضافه نمائید.

در نهایت برای ثبت قطعی فاکتور روی دکمه "ثبت نهایی" کلیک نمائید. فاکتور ضایعاتی شما با موفقیت ثبت خواهد شد.

برای ویرایش فاکتور روی ستون "ویرایش " درلیست، ردیف فاکتور مورد نظر کلیک نمائید ، اطلاعات در صفحه ای دیگر نمایش داده می شود که می توانید آنها ویرایش نمائید، در این قسمت همه اطلاعات ( سربرگ ، رانندگان و همه کالاهای مرتبط با فاکتور) قابل ویرایش می باشند.

برای حذف یک فاکتور که شامل تعدادی کالاست روی ستون "حذف" فاکتور مورد نظر کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید، اطلاعات حدف می شود. توجه داشته باشید هر کالایی که با شماره فاکتور انتخابی ثبت شده باشد از سیستم حذف می شود.

جستجو در لیست فاکتورهای ضایعاتی

در قسمت جستجو فاکتورها (در عکس زیر مشخص شده) می توانید بر اساس نام طرف حساب ، تاریخ ثبت بصورت بازه زمانی ، شماره فاکتور و توضیحات به جستجو بپردازید. کافیست مورد انتخابی را پر نمائید سپس دکمه جستجو را کلیک نمائید، به عنوان مثال می توانید فاکتور هایی که برای این هفته ثبت شده است را مشاهده نمائید کافیست "تاریخ ثبت از" و "تاریخ ثبت تا" را پر نمائید و دکمه جستجو را کلیک نمائید.

درصورتیکه دوباره میخواهید کل فاکتورهای ثبت شده را ببینید و گزینه های جستجو را پاک نمائید روی دکمه "پاک کردن" در قسمت جستجو کلیک نمائید.

چاپ لیست فاکتورهای ضایعاتی

برای چاپ از لیست فاکتورهای ضایعاتی روی دکمه "چاپ" در صفحه (در عکس مشخص شده) کلیک نمائید. لیستی که برای پیش نمایش چاپ نشان داده می شود دقیقا همان لیست صفحه فاکتورهای ضایعاتی می باشد.

چاپ فاکتور ضایعاتی

چاپ فاکتورها به دوصورت ساده و رسمی می باشد، فاکتور ساده بدون در نظر گرفتن مالیات چاپ می شود اما فاکتور رسمی دارای مشخصات کامل خریدار و فروشنده و مالیات کسر شده در فاکتور می باشد.

برای چاپ فاکتور روی ستون چاپ سند در لیست (ردیف فاکتور مورد نظر طبق عکس زیر) با انتخاب نوع فاکتور (ساده یا رسمی) کلیک نمائید فاکتور بصورت پیش نمایش چاپ به شما نشان داده شود.