راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

گزارشـــات

نرم افزار مدیریت انبار تحت وب رادیکال | راهنمای گزارش سفارشات کالاها

نرم افزار مدیریت انبار تحت وب رادیکال : گزاراشات : گزارش سفارشات کالا

توضیحات :

در این قسمت موجودی کالا را بر اساس حداقل تعداد و حداکثر تعداد کالا (که در منو اطلاعات پایه - تعریف کالا - انتساب واحد به کالا مشخص شده) را نمایش می دهد.

برای جستجو موارد مورد نظر را از قسمت جستجو (در عکس مشخص شده) را وارد نمائید و دکمه جستجو را کلیک نمائید ، درصورتیکه دوباره میخواهید کل اطلاعات را ببینید و گزینه های جستجو را پاک نمائید روی دکمه "پاک کردن" در قسمت جستجو کلیک نمائید.

مانده کل پایین جدول قابل مشاهده می باشد.

برای چاپ روی دکمه چاپ در پایین صفحه کلیک نمائید تا پیش نمایش چاپ لیست نمایش داده شود.

به عنوان مثال:

با انتخاب گروه کالا می توانید موجودی کالاهای یک گروه خاص را همراه با تعداد حداقل و حداکثر آن مشاهده نمائید.
با انتخاب نام یک کالا خاص می توانید موجودی کالای مورد نظر را به تفکیک انبار و واحد همراه با تعداد حداقل و حداکثر مشاهده نمائید.
با انتخاب یک بازه زمانی می توانید موجودی کالاهای خود را در یک بازه زمانی خاص همراه با تعداد حداقل و حداکثر مشاهده نمائید.
با انتخاب نام انبار می توانید موجودی کالاهایی که به این انبار انتساب داده شده اند را همراه با تعداد حداقل و حداکثر مشاهده نمائید.
با انتخاب وضعیت موجودی فقط کالاهای دارای موجودی بیشتر از صفر یا کالاهای دارای موجودی صفر یا کالاهای دارای موجودی منفی یا کالاهای دارای موجودی مخالف صفر را همراه با تعداد حداقل و حداکثر مشاهده نمائید.
با انتخاب نمایش کالاهای دارای مانده کمتر از حداقل یا بیشتر از حداکثر اطلاعات را مشاهده نمائید.( این گزینه برای اطلاع از نزدیک شدن به اتمام موجودی کالاها و یا افزایش بیش از حد مشخص شده می باشد)
با انتخاب وضعیت نمایش می توانید یکی از حالات کالاهای بدون حداقل ، کالاهای با حداقل ، کالاهای بدون حداکثر ، کالاهای با حداکثر ، کالاهای با حداقل و حداکثر و کالاهای بدون حداقل و حداکثر را مشاهده نمائید.
علاوه بر همه موارد فوق می توانید بصورت ترکیبی به جستجو بپردازید . مثلا : موجودی کالاهای یک انبار مشخص که که به تعداد حداقل رسیده اند را به شما نمایش دهد.