راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

امکـــانــات و تنظیمـــات

نرم افزار انبارداری بدون نیاز به نصب | راهنمای تنظیمات فایل اکسل

توضیحات : این تنظیمات مربوط به ورود اطلاعات کالاها از فایل اکسل می باشد، قبل از ورود اطلاعات از فایل اکسل حتما باید این تنظیمات به درستی انجام گردد.

نحوه ورود اطلاعات :

اطلاعات این صفحه باید با توجه به فایل اکسل شما تنظیم شود.

شماره Sheet: شماره sheet فایل اکسل خود را وارد نمائید.

شروع خط از شماره : شماره شروع خط از چه شماره ای می باشد را وارد نمائید ( ممکن است فایل اکسل شما سربرگ داشته باشد و شماره از یک نباشد) شروع ستون از شماره : شماره شروع ستون از چه شماره ای می باشد را وارد نمائید.

تعداد ستون ها : تعداد ستون های اکسل خود را وارد نمائید.

شماره ستون های مرتبط با اکسل (مطابق عکس) را تک تک وارد نمائید. در صورت در نظر نگرفتن ستون مقدار آنرا صفر قرار دهید. (مثلا اگر توضیحات در فایل اکسل خود ندارید گزینه مربوط به " شماره ستون توضیحات " را صفر قرار دهید.)

سپس روی دکمه ثبت کلیک نمائید.