راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

اطلاعــات پـــایــه

نرم افزار تحت وب انبارداری رادیکال | تعریف نوع مصرف

سیستم انبارداری رادیکال : اطلاعات پایه : تعریف نوع مصرف

توضیحات : در اين صفحه مي توانيد نوع مصرفي را تعريف نمائيد . نوع مصرف فقط هنگامی استفاده می شود که کالایی را از انبار بخواهید خارج نمائید، استفاده مي شود و انتخاب و تعريف آن اجباري نمي باشد.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود یک نوع مصرف جدید بر روی دکمه "جدید" کلیک نمائید سپس اطلاعات لازم را وارد نمائید (عنوان نوع مصرف نباید تکراری و خالی باشد) سپس روی دکمه ثبت کلید نمائید.

برای ویرایش نوع مصرف های تعریف شده روی ستون ویرایش همان نوع مصرف کلیک نمائید ، اطلاعات نوع مصرف در گزینه های مرتبط پر شده و می توانید اطلاعات را ویرایش نمائید و سپس دکمه ثبت را کلیک نمائید.

برای حذف اطلاعات روی ستون حذف همان نوع مصرف کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید اطلاعات حدف می شود. (اگر با خطای : "از اطلاعات مورد نظر در صفحات دیگر استفاده شده، اجازه حذف ندارید" مواجه شدید به معنای این است که در صفحات عملیات مرتبط با کالا ها و یا فاکتورها از نوع مصرف انتخابی استفاده شده ، در صورتیکه حتما می خواهید نوع مصرف را حذف کنید باید ابتدا در هر قسمتی از برنامه که از نوع مصرف مورد نظر استفاده کرده اید را حذف سپس نوع مصرف را حذف نمائید.