راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

امکـــانــات و تنظیمـــات

نرم افزار انبارداری بدون نیاز به نصب | ارسال تیکت

راهنمای ارسال تیکت

توضیحات :

در قسمت تیکت ها می توانید در صورتیکه از بخش پشتیبانی سوالی داشتید را مطرح نمائید و منتظر پاسخ پشتیبان شرکت باشید. در صورتیکه تیکت جدیدی داشته باشید در صفحه پیشخوان تعداد آن نمایش داده می شود.