راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

امنیـــت

سیستم انبارداری آنلاین رادیکال | مدیریت نقش سیستم

توضیحات :

منو امنیت مربوط به تعیین سطح دسترسی برای کاربران سیستم می باشد. به عنوان مثال اگر در سیستم 4 کاربر داشته باشید می خواهید به هر کاربر یک نوع سطح دسترسی بدهید به یک کاربر می خواهید فقط امکان ثبت فاکتور خرید و فروش را بدهید و به یک کاربر فقط امکان تعریف کالا و موجودی اولیه را بدهید و به کاربر دیگری فقط امکان دیدن گزارشات را بدهید و یک کاربر هم به عنوان مدیری سیستم به همه بخش ها دسترسی داشته باشد.

برای اینکار ابتدا نقش ها را تعریف نمائید : به عنوان مثال نقش مدیر سیستم ، کاربر عادی و ...