راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

امنیـــت

سیستم انبارداری آنلاین رادیکال | مدیریت انتساب نقش به صفحات

سیستم انبارداری رادیکال : امنیت : مدیریت انتساب نقش به صفحات

توضیحات :

منو امنیت مربوط به تعیین سطح دسترسی برای کاربران سیستم می باشد. به عنوان مثال اگر در سیستم 4 کاربر داشته باشید می خواهید به هر کاربر یک نوع سطح دسترسی بدهید به یک کاربر می خواهید فقط امکان ثبت فاکتور خرید و فروش را بدهید و به یک کاربر فقط امکان تعریف کالا و موجودی اولیه را بدهید و به کاربر دیگری فقط امکان دیدن گزارشات را بدهید و یک کاربر هم به عنوان مدیری سیستم به همه بخش ها دسترسی داشته باشد.

در این صفحه مشخص می کنید که هر نقش به چه صفحاتی دسترسی داشته باشد. نقش را از بالای صفحه انتخب نموده سپس هر صفحه ای که می خواهید دسترسی داشته باشد را تیک بزنید.