راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

اطلاعــات پـــایــه

سیستم انبارداری تحت وب رادیکال | تعریف گروه کالا

سیستم انبارداری رادیکال : اطلاعات پایه : تعریف گروه کالا

توضیحات : در اين صفحه مي توانيد گروه های مرتبط با كالاهاي خود را وارد نمائيد و در صفحه تعريف كالا از آنها جهت دسته بندی کالاهای خود استفاده نمائيد.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود یک گروه کالا جدید بر روی دکمه "جدید" کلیک نمائید سپس اطلاعات لازم را وارد نمائید (عنوان گروه کالا نباید تکراری و خالی باشد) سپس روی دکمه ثبت کلید نمائید.

برای ویرایش گروه کالاهای تعریف شده روی ستون ویرایش همان گروه کالا کلیک نمائید ، اطلاعات گروه کالا در گزینه های مرتبط پر شده و می توانید اطلاعات را ویرایش نمائید و سپس دکمه ثبت را کلیک نمائید.

برای حذف اطلاعات روی ستون حذف همان گروه کالا کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید اطلاعات حدف می شود. (اگر با خطای : "از اطلاعات مورد نظر در صفحات دیگر استفاده شده، اجازه حذف ندارید" مواجه شدید به معنای این است که در صفحه تعریف کالا از گروه کالا انتخابی استفاده شده ، در صورتیکه حتما می خواهید گروه کالا را حذف کنید باید ابتدا در هر قسمتی از برنامه که از گروه کالا مورد نظر استفاده کرده اید را حذف سپس گروه کالا را حذف نمائید.