راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

اطلاعــات پـــایــه

سیستم انبارداری تحت وب رادیکال | تعریف کالاها

سیستم انبارداری رادیکال : اطلاعات پایه : تعریف کالاها

توضیحات : در این صفحه می توانید اطلاعات کالاهای خود را (گروه کالا، کد کالا ، نام کالا ، مدل ، بارکد و ... ) وارد نمائید. با انتخاب گروه، کالاهای شما طبقه بندی می شود.

نکات قابل توجه :

1. درصد مالیات + درصد عوارض همان درصد مالیات ارزش افزوده می باشد که در فاکتورها می توانید از آن استفاده نمائید.

2. درصورتیکه کالای شما مشخصه دیگری علاوه بر موارد موجود دارد می توانید در گزینه های مشخصات 1 تا 5 وارد نمائید.( توجه: عنوان این 5 گزینه را می توانید از منو امکانات و تنظیمات ، تنظیمات برنامه تغییر دهید. به عنوان مثال میخواهید برای کالاهایتان رنگ مشخص نمائید می توانید عنوان مشخصات 1 را به رنگ تغییر داده و رنگ های کالا را در این قسمت وارد نمائید)

3. اگر می خواهید در کل سیستم نام کالای شما بصورت ترکیبی نمایش داده شود (مثلا نام کالا برابرباشد با : کد کالا + مدل کالا + مشخصات 1 + نام کالا ) از منو امکانات و تنظیمات ، تنظیمات برنامه نام ترکیبی کالاهای خود را مشخص نمائید.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود یک کالا جدید بر روی دکمه "جدید" کلیک نمائید سپس اطلاعات لازم را وارد نمائید (نام کالا نباید تکراری و خالی باشد) سپس روی دکمه ثبت کلید نمائید.

برای ویرایش کالا های تعریف شده روی ستون ویرایش همان کالا کلیک نمائید ، اطلاعات کالا در گزینه های مرتبط پر شده و می توانید اطلاعات را ویرایش نمائید و سپس دکمه ثبت را کلیک نمائید.

توجه : کد کالا حتما باید بصورت عدد باشد ، در غیر اینصورت سیستم به شما خطای " کد کالا را صحیح وارد نمایید" را می دهد و کالا ثبت نمی شود. کد کالا را حتما بصورت عدد صحیح وارد نمائید.

برای حذف اطلاعات روی ستون حذف همان کالا کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید اطلاعات حدف می شود. (اگر با خطای : "از اطلاعات مورد نظر در صفحات دیگر استفاده شده، اجازه حذف ندارید" مواجه شدید به معنای این است که در صفحات عملیات مرتبط با کالا و یا فاکتورها از کالای انتخابی استفاده شده ، در صورتیکه حتما می خواهید کالا را حذف کنید باید ابتدا در هر قسمتی از برنامه که از کالا مورد نظر استفاده کرده اید را حذف سپس کالا را حذف نمائید.


اختصاص واحد و قیمت به کالا :

در همین صفحه به دو صورت می توانید واحدها را به کالا اختصاص دهید :

1. اختصاص واحد به یک کالا خاص

بدین منظور بعد از ثبت کالای مورد نظر در لیست روی ستون واحد همون کالا کلیک نمائید سپس در صفحه جدید باز شده نام واحد ، مبلغ خرید اول دوره ، مبلغ فروش اول دوره ، حداقل تعداد ، حداکثر تعداد و درصد فروش (فقط عنوان واحد اجباری می باشد) وارد و اطلاعات را ثبت نمائید.

حداقل تعداد و حداکثر تعداد به منظور نمایش یک پیام به هنگام خروج و ورود کالا ها جهت اطلاع از موجودی در انبار می باشد.

درصد فروش برای محاسبه مبلغ جزء در فاکتورها کاربرد دارد.

در این صفحه همچون صفحه های دیگر امکان ویرایش و حذف اطلاعات ثبت شده وجود دارد.

2. اختصاص یک واحد به لیستی از کالاها

در صورتیکه لیست کالا ها دارای یک واحد یکسان هستند در صفحه تعریف کالاها ، قسمت پایینی صفحه دکمه "اختصاص کلی واحد" را کلیک نمائید و واحد مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه ثبت را کلیک نمائید تا واحد انتخابی به همه کالاهایی که در لیست مشاهده می نمائید ، اختصاص داده شود.

اختصاص انبار به کالا:

در همین صفحه به دو صورت می توانید انبارها را به کالا اختصاص دهید :

1. اختصاص انبار به یک کالا خاص

بدین منظور بعد از ثبت کالای مورد نظر در لیست روی ستون انبار همون کالا کلیک نمائید سپس در صفحه جدید باز شده نام انبار مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه ثبت را کلیک نمائید. در این صفحه همچون صفحه های دیگر امکان ویرایش و حذف اطلاعات ثبت شده وجود دارد.

2. اختصاص یک انبار به لیستی از کالاها

در صورتیکه لیست کالا ها در یک انبار یکسان وجود دارند در صفحه تعریف کالاها ، قسمت پایینی صفحه دکمه "اختصاص کلی انبار" را کلیک نمائید و انبار مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه ثبت را کلیک نمائید تا انبار انتخابی به همه کالاهایی که در لیست مشاهده می نمائید ، اختصاص داده شود.

جستجو در لیست کالاها

در قسمت جستجو کالا (در عکس زیر مشخص شده) می توانید بر اساس گروه کالا ، کد کالا ، نام کالا ، مدل و بارکد به جستجو بپردازید. کافیست مورد انتخابی را پر نمائید سپس دکمه جستجو را کلیک نمائید، درصورتیکه دوباره میخواهید کل کالاهای را ببینید و گزینه های جستجو را پاک نمائید روی دکمه "پاک کردن" در قسمت جستجو کلیک نمائید.

چاپ لیست کالاها

برای چاپ از لیست کالاها روی دکمه "چاپ" در صفحه (در عکس مشخص شده) کلیک نمائید. لیستی که برای پیش نمایش چاپ نشان داده می شود دقیقا همان لیست صفحه تعریف کالا های می باشد.