راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

اطلاعــات پـــایــه

نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال | تعریف طرف حساب

سیستم انبارداری رادیکال : اطلاعات پایه : تعریف طرف حساب

توضیحات : در این صفحه می توانید اطلاعات طرف حساب های خود را (گروه ، کد ، نام طرف حساب ، تلفن ، همراه ، آدرس و ... ) وارد نمائید. با انتخاب گروه ، طرف حساب های شما طبقه بندی می شود.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود یک طرف حساب جدید بر روی دکمه "جدید" کلیک نمائید سپس اطلاعات لازم را وارد نمائید (کد طرف حساب نباید تکراری و خالی باشد ، نام طرف حساب و گروه نیز نباید خالی باشد) سپس روی دکمه ثبت کلید نمائید.

برای ویرایش طرف حساب های تعریف شده روی ستون ویرایش همان طرف حساب کلیک نمائید ، اطلاعات طرف حساب در گزینه های مرتبط پر شده و می توانید اطلاعات را ویرایش نمائید و سپس دکمه ثبت را کلیک نمائید.

توجه : کد طرف حساب حتما باید بصورت عدد باشد ، در غیر اینصورت سیستم به شما خطای " کد طرف حساب را صحیح وارد نمایید" را می دهد و طرف حساب ثبت نمی شود. کد طرف حساب را حتما بصورت عدد صحیح وارد نمائید.

برای حذف اطلاعات روی ستون حذف همان طرف حساب کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید اطلاعات حدف می شود. (اگر با خطای : "از اطلاعات مورد نظر در صفحات دیگر استفاده شده، اجازه حذف ندارید" مواجه شدید به معنای این است که در صفحات عملیات مرتبط با کالا و یا فاکتورها از طرف حساب انتخابی استفاده شده ، در صورتیکه حتما می خواهید طرف حساب را حذف کنید باید ابتدا در هر قسمتی از برنامه که از طرف حساب مورد نظر استفاده کرده اید را حذف سپس طرف حساب را حذف نمائید.

جستجو در لیست طرف حساب ها

در قسمت جستجو طرف حساب (در عکس زیر مشخص شده) می توانید بر اساس بخشی از نام طرف حساب ،کد طرف حساب ، گروه ، همراه و کد ملی به جستجو بپردازید. کافیست مورد انتخابی را پر نمائید سپس دکمه جستجو را کلیک نمائید، درصورتیکه دوباره میخواهید کل طرف حساب های را ببینید و گزینه های جستجو را پاک نمائید روی دکمه "پاک کردن" در قسمت جستجو کلیک نمائید.

چاپ لیست طرف حساب ها

برای چاپ از لیست طرف حساب ها روی دکمه "چاپ" در صفحه (در عکس مشخص شده) کلیک نمائید. لیستی که برای پیش نمایش چاپ نشان داده می شود دقیقا همان لیست صفحه تعریف طرف حساب ها می باشد.