راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

اطلاعــات پـــایــه

نرم افزار انبارداری آنلاین رادیکال | تعریف رانندگان

سیستم انبارداری رادیکال : اطلاعات پایه : تعریف رانندگان

توضیحات : در این صفحه می توانید اطلاعات رانندگان خود را (کد ، نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، تلفن ، آدرس ، مشخصات ماشین و ...) وارد نمائید.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود یک راننده جدید بر روی دکمه "جدید" کلیک نمائید سپس اطلاعات لازم را وارد نمائید (کد راننده نباید تکراری و خالی باشد ، نام راننده نیز نباید خالی باشد) سپس روی دکمه ثبت کلید نمائید.

برای ویرایش رانندگان تعریف شده روی ستون ویرایش همان راننده کلیک نمائید ، اطلاعات راننده در گزینه های مرتبط پر شده و می توانید اطلاعات را ویرایش نمائید و سپس دکمه ثبت را کلیک نمائید.

توجه : کد راننده حتما باید بصورت عدد باشد ، در غیر اینصورت سیستم به شما خطای " کد راننده را صحیح وارد نمایید" را می دهد و راننده ثبت نمی شود. کد راننده را حتما بصورت عدد صحیح وارد نمائید.

برای حذف اطلاعات روی ستون حذف همان راننده کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید اطلاعات حدف می شود. (اگر با خطای : "از اطلاعات مورد نظر در صفحات دیگر استفاده شده، اجازه حذف ندارید" مواجه شدید به معنای این است که در صفحات عملیات مرتبط با کالا و یا فاکتورها از راننده انتخابی استفاده شده ، در صورتیکه حتما می خواهید راننده را حذف کنید باید ابتدا در هر قسمتی از برنامه که از راننده مورد نظر استفاده کرده اید را حذف سپس راننده را حذف نمائید.

جستجو در لیست رانندگان

در قسمت جستجو راننده (در عکس زیر مشخص شده) می توانید بر اساس بخشی از نام راننده ،کد راننده ، تلفن ، همراه ، کد ملی ، شماره پلاک خودرو ، نام باربری و نوع ماشین به جستجو بپردازید. کافیست مورد انتخابی را پر نمائید سپس دکمه جستجو را کلیک نمائید، درصورتیکه دوباره میخواهید کل رانندگان را ببینید و گزینه های جستجو را پاک نمائید روی دکمه "پاک کردن" در قسمت جستجو کلیک نمائید.

چاپ لیست رانندگان

برای چاپ از لیست راننده ها روی دکمه "چاپ" در صفحه (در عکس مشخص شده) کلیک نمائید. لیستی که برای پیش نمایش چاپ نشان داده می شود دقیقا همان لیست صفحه تعریف رانندگان می باشد.