راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

اطلاعــات پـــایــه

انبارداری رادیکال | راهنمای تعریف واحد کالا

سیستم انبارداری رادیکال : اطلاعات پایه : تعریف واحدهای کالا

توضیحات : این صفحه می توانید واحد های کالا نظیر عدد، متر، کیلو، کارتن و ... را به همراه ضریب آن ثبت نمائید. به عنوان مثال : برای کالا (چیپس چی توز) که بصورت کارتن های 40 عددی می باشد واحد را باید بصورت زیر ثبت نمایید:
عنوان واحد : کارتن ، ضریب واحد : 40
عنوان واحد : عدد ، ضریب واحد :1

هنگام ورود و خروج کالا و یا صدور فاکتور می توانید از کالا با هر نوع واحدی که تعریف نموده اید استفاده نمائید.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود یک واحد جدید بر روی دکمه "جدید" کلیک نمائید سپس عنوان واحد و ضریب آنرا وارد نمائید (کد واحد و نام واحد نباید تکراری و خالی باشد) سپس روی دکمه ثبت کلید نمائید.

برای ویرایش واحد های تعریف شده روی ستون ویرایش همان واحد کلیک نمائید ، اطلاعات واحد در گزینه های مرتبط پر شده و می توانید اطلاعات را ویرایش نمائید و سپس دکمه ثبت را کلیک نمائید.

برای حذف اطلاعات روی ستون حذف همان واحد کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید اطلاعات حدف می شود. (اگر با خطای : "از اطلاعات مورد نظر در صفحات دیگر استفاده شده، اجازه حذف ندارید" مواجه شدید به معنای این است که در تعریف کالا ها و یا صفحه دیگری از این واحد استفاده شده ، در صورتیکه حتما می خواهید واحد را حذف کنید باید ابتدا در هر قسمتی از برنامه که از واحد مورد نظر استفاده کرده اید را حذف سپس واحد را حذف نمائید.