راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

اطلاعــات پـــایــه

سیستم انبارداری تحت وب رادیکال | راهنمای امضاء گزارشات

سیستم انبارداری رادیکال : اطلاعات پایه : تعریف امضاء گزارشات

توضیحات : برای هر گزارشی که در سیستم وجود دارد چهار سمت امضاء کننده و چهار نام امضاء کننده و دو متن برای پایین گزارشات می توانید اختصاص بدهید.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود امضاء گزارشات جدید بر روی دکمه "جدید" کلیک نمائید سپس اطلاعات لازم را وارد نمائید (عنوان گزارش و یک سمت امضاء کننده و نام امضاء نباید خالی و تکراری باشد) سپس روی دکمه ثبت کلید نمائید.

برای ویرایش امضاء گزارشات تعریف شده روی ستون ویرایش همان امضاء گزارش کلیک نمائید ، اطلاعات امضاء گزارش در گزینه های مرتبط پر شده و می توانید اطلاعات را ویرایش نمائید و سپس دکمه ثبت را کلیک نمائید.

برای حذف اطلاعات روی ستون حذف همان امضاء گزارش کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید اطلاعات حدف می شود.