راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

عملیــات مرتبــط با کالا

نرم افزار مدیریت انبار رادیکال | راهنما ثبت موجودی اولیه کالاها

نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال : عملیات مرتبط با کالا : موجودی اولیه انبارها

توضیحات : در این صفحه می توانید موجودی اولیه هر کالا را در هر انباری که در سیستم تعریف شده است را مشخص نمائید.

نحوه ثبت اطلاعات :

ابتدا نام انبار مورد نظر خود را از قسمت " اطلاعات سر برگ" انتخاب نمایید (توجه داشته باشید که اطلاعات کالاهایی که قبلا برای این انبار ثبت شده است در پایین صفحه بصورت لیستی نمایش داده می شود).

برای ورود موجودی اولیه یک کالا از قسمت " اطلاعات کالاها" اطلاعات لازم را وارد نمائید، اگر کد کالا یا بارکد کالا را می دانید و یا از دستگاه بارکد خوان استفاده می کنید می توانید کد یا بارکد را در محل درست وارد نموده (طبق عکس) تا نام کالا بصورت اتوماتیک شناسایی شود، در غیر اینصورت روی قسمت "انتخاب نمایید" مقابل نام کالا کلیک نمائید تا لیستی از کالاها به شما نمایش داده شود ، با استفاده از جستجو موجود در لیست، کالای خود را پیدا نموده و آن را انتخاب نمایید. سپس واحد ، تعداد و توضیحات را وارد نمائید و روی دکمه ثبت کلیک نمائید.

درصورتیکه در انبار انتخابی کالای تکراری انتخاب شود سیستم اجازه ثبت نداده و با خطای "موجودی اولیه کالای مورد نظر قبلا در این انبار ثبت شده است" مواجه می شوید پس برای هر کالا براساس واحد آن در یک انبار مشخص یک بار می توانید موجودی اولیه ثبت نمائید.

برای ویرایش موجودی اولیه کالاها تعریف شده روی ستون ویرایش در لیست روی کالای مورد نظر کلیک نمائید ، اطلاعات موجودی اولیه کالا در گزینه های مرتبط در صفحه پر شده و می توانید اطلاعات موجودی اولیه را ویرایش نمائید و سپس دکمه "ثبت" را کلیک نمائید.

برای حذف اطلاعات روی ستون حذف در لیست روی کالای مورد نظر کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید اطلاعات حدف می شود.

چاپ لیست موجودی اولیه کالاها

برای چاپ از لیست موجودی اولیه روی دکمه "چاپ" در صفحه (در عکس مشخص شده) کلیک نمائید. لیستی که برای پیش نمایش چاپ نشان داده می شود دقیقا همان لیست صفحه موجودی اولیه کالاها می باشد.