راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

عملیــات مرتبــط با فاکتــورها

نرم افزار رایگان انبارداری رادیکال | راهنمای فاکتور خرید امانی

سیستم انبارداری رادیکال : عملیات مربوط به فاکتورها : فاکتورهای خرید امانی

توضیحات : در این صفحه می توانید کالاها را بصورت تعدادی ریالی به انبار خود وارد نمائید. تعدادی که در این بخش وارد می شود به موجودی کالا انتخاب شده اضافه می گردد و در محاسبه موجودی کالا تاثیر دارد.

توجه : در صورتیکه که میخواهید فاکتورهای امانی در موجودی کالا تاثیری نداشته باشد از منو امکانات و تنظیمات - تنظیمات برنامه گزینه " اضافه شدن کالاهای امانی در موجودی کالاها" را غیر فعال نمائید.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود اطلاعات یک فاکتور خرید امانی : روی دکمه "جدید" در صفحه کلیک نمائید، وارد یک صفحه جدید می شوید در این صفحه شما می توانید هر تعداد کالا را با یک شماره فاکتور ثبت نمائید ، بدین صورت که ابتدا اطلاعات سر برگ که شامل : تاریخ ثبت ، تاریخ سررسید ، شماره فاکتور ، نام طرف حساب (برای انتخاب طرف حساب در صورتیکه کد طرف حساب مورد را می دانید در قسمت کد طرف حساب وارد نمائید که نام و نام خانوادگی آن شخص در بصورت اتوماتیک پر شود ، اما اگر کد طرف حساب را نمی دانید روی کلمه "انتخاب کنید" مقابل نام طرف حساب کلیک نمائید تا لیستی از طرف حساب ها برای شما نمایش داده شود با استفاده از جستجو موجود در لیست طرف حساب خود را پیدا نموده و آن را انتخاب نمائید.) و توضیحات را وارد نمائید.

توجه : شماره فاکتور بصورت اتوماتیک محاسبه می شود و قابل تغییر توسط کاربر نیز می باشد. دقت داشته باشید که شماره فاکتور حتما باید بصورت عددی نوشته شود در غیر این صورت با خطای " شماره فاکتور وارد شده معتبر نمی باشد" مواجه می شوید و اطلاعات ثبت نمی گردد پس حتما شماره فاکتور را بصورت عدد صحیح وارد نمائید.

درصورتیکه برای فاکتور مورد نظر اطلاعات مرتبط با راننده آن را می خواهید ثبت نمائید (در عکس مشخص شده است) اطلاعات شخص راننده را وارد نمائید بدین صورت که روی کلمه "انتخاب کنید" مقابل نام راننده کلیک نمائید تا لیستی از رانندگان ثبت شده در سیستم را مشاهده نمائید سپس از قسمت جستجو راننده مورد نظر را انتخاب نمائید سپس سایر اطلاعات مرتبط با راننده (شماره بارنامه و...) را وارد نمائید.

توجه : پر کردن قسمت رانندگان اجباری نمی باشد.سپس موارد قسمت اطلاعات کالا در این فاکتور را وارد نمائید ، نام انبار را انتخاب نمائید ، اگر کد کالا یا بارکد کالا را می دانید و یا از دستگاه بارکد خوان استفاده می کنید می توانید کد یا بارکد را در محل درست وارد نموده (طبق عکس) تا نام کالا بصورت اتوماتیک شناسایی شود، در غیر اینصورت روی قسمت "انتخاب کنید" مقابل نام کالا کلیک نمائید تا لیستی از کالاها به شما نمایش داده شود ، با استفاده از جستجو موجود در لیست، کالای خود را پیدا نموده و آن را انتخاب نمائید.

توجه : درصورتیکه کالا در لیست کالا نمی باشد به این معناست که شما کالا را به انباری که انتخاب کرده اید انتساب نداده اید، برای این کار باید به منو اطلاعات پایه - تعریف کالا رفته سپس کالای مورد نظر را (با توجه به توضیحات قسمت تعریف کالا ) به این انبار انتساب دهید. سپس واحد ، تعداد کالای مورد نظر ، مبلغ جزء کالا ، درصد تخفیف ، درصد مالیات و توضیحات را وارد نموده و دکمه "ثبت" را کلیک نمائید (این ثبت به معنای ثبت قطعی نمی باشد ، زیرا بتوانید در یک فاکتور چند کالا را با هم ثبت نمائید). توجه : نمایش مبلغ: مبلغ جزء را می توانید از منو امکانات و تنظیمات - تنظیمات برنامه از قسمت "قیمت پیشفرض خرید کالا" مشخص نمائید که به چه صورت محاسبه شود.

که چهار حالت دارد :

قیمت خرید اول دوره : این قیمت در صفحه تعریف کالا - انتساب واحد با کالا تعیین می شود.
آخرین قیمت خرید : مبلغی که در آخرین فاکتور خرید امانی از این کالا ثبت شده را نمایش می دهد.
آخرین قیمت خرید از مشتری : آخرین مبلغی که در فاکتور خرید امانی از این کالا برای طرف حساب انتخاب شده ثبت شده را نمایش می دهد.
نمایش ضریب واحد : با انتخاب واحد کالا ضریب مرتبط با آن (که در صفحه تعریف واحد تعیین نمودید) نمایش داده می شود که در محاسبه مبلغ نهایی تاثیر پذیر می باشد (تعداد * ضریب آن می شود).

تنظیمات خاص : می توانید از منو امکانات و تنظیمات - تنظیمات برنامه مواردی که در فاکتور تاثیر دارد را تغییر دهید :

1. تغییر قیمت پیشفرض خرید کالا (در بالا توضیح داده شد)
2. محاسبه مالیات ارزش افزوده در فاکتورها
3. قیمت کالا توسط کاربر قابل تغییر باشد یا خیر

سپس اگر می خواهید کالای دیگری را با همین فاکتور خرید امانی ثبت نمائید با توجه به توضیح بالا -وارد نمائید ، در قسمت زیر لیست کالاهای ثبت شده مجموع مبالغ جدول نمایش داده شده است و همچنین می توانید مبلغ کسورات و مبلغ اضافات را به جمع نهایی فاکتور اضافه نمائید.

در نهایت برای ثبت قطعی فاکتور روی دکمه "ثبت نهایی" کلیک نمائید. فاکتور خرید امانی شما با موفقیت ثبت خواهد شد.

برای ویرایش فاکتور روی ستون "ویرایش " درلیست، ردیف فاکتور مورد نظر کلیک نمائید ، اطلاعات در صفحه ای دیگر نمایش داده می شود که می توانید آنها ویرایش نمائید، در این قسمت همه اطلاعات ( سربرگ ، رانندگان و همه کالاهای مرتبط با فاکتور) قابل ویرایش می باشند.

برای حذف یک فاکتور که شامل تعدادی کالاست روی ستون "حذف" فاکتور مورد نظر کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید، اطلاعات حدف می شود. توجه داشته باشید هر کالایی که با شماره فاکتور انتخابی ثبت شده باشد از سیستم حذف می شود.

جستجو در لیست فاکتورهای خرید امانی

در قسمت جستجو فاکتورها (در عکس زیر مشخص شده) می توانید بر اساس نام طرف حساب ، تاریخ ثبت بصورت بازه زمانی ، شماره فاکتور و توضیحات به جستجو بپردازید. کافیست مورد انتخابی را پر نمائید سپس دکمه جستجو را کلیک نمائید، به عنوان مثال می توانید فاکتور هایی که برای این هفته ثبت شده است را مشاهده نمائید کافیست "تاریخ ثبت از" و "تاریخ ثبت تا" را پر نمائید و دکمه جستجو را کلیک نمائید.

درصورتیکه دوباره میخواهید کل فاکتورهای ثبت شده را ببینید و گزینه های جستجو را پاک نمائید روی دکمه "پاک کردن" در قسمت جستجو کلیک نمائید.

چاپ لیست فاکتورهای خرید امانی

برای چاپ از لیست فاکتورهای خرید امانی روی دکمه "چاپ" در صفحه (در عکس مشخص شده) کلیک نمائید. لیستی که برای پیش نمایش چاپ نشان داده می شود دقیقا همان لیست صفحه فاکتورهای خرید امانی می باشد.

چاپ فاکتور خرید امانی

چاپ فاکتورها به دوصورت ساده و رسمی می باشد، فاکتور ساده بدون در نظر گرفتن مالیات چاپ می شود اما فاکتور رسمی دارای مشخصات کامل خریدار و فروشنده و مالیات کسر شده در فاکتور می باشد.

برای چاپ فاکتور روی ستون چاپ سند در لیست (ردیف فاکتور مورد نظر طبق عکس زیر) با انتخاب نوع فاکتور (ساده یا رسمی) کلیک نمائید فاکتور بصورت پیش نمایش چاپ به شما نشان داده شود.